Unit Simpan Pinjam


 1. Simpanan :
  1. Simpanan berjangka 1 bulan.
  2. Simpanan berjangka 3 bulan.
  3. Simpanan berjangka 6 bulan.
  4. Simpanan berjangka 12 bulan.
 2. Pinjaman :
  1. Pelayanan simpanan berupa tabungan dan simpanan berjangka.
  2. Pinjaman konsumtif dengan nilai di atas Rp. 50 juta s/d Rp. 500 juta.
  3. Pinjaman tunai dengan nilai pinjaman s/d Rp. 50 juta.
  4. Kredit barang elektronik, furnite dan kendaraan roda dua.
  5. Kredit barang berupa 9 bahan pokok.